Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut Szkoły Podstawowej w Szczodrem

Szkoła Podstawowa w Szczodrem jest placówką publiczną i działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 3. Konwencji o prawach dziecka . (Dz....