Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania, Klasyfikowania i Promowania uczniów

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej w Szczodrem. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu...