Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2012/2013

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013

Na podstawie § 5, ust. 3 Rozporządzenia MEN z dn. 5 X 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010, nr 186, poz. 1245) Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012/2013 będą: 2 listopada 2012 r., 21 grudnia 2012 r., 4 kwietnia...